Samarbejde med kunder

Opstart og tilpasning af samarbejdet 

Samarbejdet med en kunde starter med et indledende møde, hvor vi sammen fastlægger omfanget af opgaver udfra dine ønsker og behov. Vi afstemmer forventningerne og aftaler hvordan den løbende dialog skal foregå og hvad der konkret skal leveres – hvordan og hvornår. Dette kan naturligvis tilpasses hen ad vejen. En stor fordel ved at anvende en freelance bogholder er netop, at du kan justere brugen af ressourcer til mængden af opgaver og kun betale for det faktiske tidsforbrug.  

Hvidvaskloven og persondataloven (GDPR) 

RG Regnskabsservice er underlagt hvidvaskloven og persondataloven og følger naturligvis begge. Privatlivspolitikken kan du se her. Vi er fuldt bevidst om vores tavshedspligt omkring alle dine forretningsmæssige forhold. 

Principper, vi arbejder efter

Det er vigtigt for os, at vores kunder får værdi for pengene og at vi kan reagere hurtigt, når det er nødvendigt. Det efterlever vi ved, at: 

  • Have telefonen på lydløs og besvare den så vidt muligt.
  • Fratrække tiden brugt på en anden kunde, mens vi arbejder for dig. Det kan være nødvendigt, at tage et opkald, men den service får du også selv gavn af. 
  • Tage godt imod og handle på konstruktiv kritik.