Vores ydelser

Behov for nogen, der kan skabe
balance i regnskabet og dit arbejde?

RG Regnskabsservice kan varetage alle bogførings- og regnskabsopgaver, indtil regnskabet afleveres til godkendelse hos en revisor – eller stå for udvalgte opgaver i processen. Omfanget af opgaver afhænger helt af jeres behov og ønsker. Det samme gør, om opgaverne skal udføres hos jer eller hos RG Regnskabsservice. Vi er fleksible.

Vores primære ydelser er angivet nedenfor, men vi har også stor ekspertise med at lave budgetter, optimere arbejdsgange og undervise i fx lønbogholderi og ferieloven for både mindre grupper og enkeltpersoner. Vi udfører gerne ad hoc opgaver.

 • Registering og ændringer i stamoplysninger.
 • Lønbehandling via lønbureau. 
 • Manuel lønbehandling og indberetning til e-indkomst.
 • Bogføring af løn og afstemning af lønkonti.
 • Lønsedler til medarbejdere, gerne via en app.
 • Beregning af feriepenge og administration af SH-betaling.
 • Kontakt til Skat og ATP-huset via tast selv eller personlig kontakt.
 • Søgning om refusion ved barsel eller sygdom.
 • Al forfalden arbejde i forbindelse med løn.
 • Fakturaer til danske og udenlandske debitorer.
 • Registrering af indbetalinger.
 • Debitorrykning via brev og telefon.
 • Opfølgning på afsendte rykkerskrivelser og telefonhenvendelser.
 • Renteberegning ved for sen indbetaling.
 • Udskrift af kontoudtog.
 • Inkasso/betalingsstandsning/konkurs via advokat eller bureau.
 • Registrering af kreditorfakturaer.
 • Afstemning af modtaget kontoudtog fra kreditorer.
 • Betaling af kreditorfakturaer.
 • Kontering og finansbogføring.
 • Afstemning af diverse finanskonti.
 • Koncern-mellemregninger.
 • Gennemgang af drift og balance.
 • Periodiseringer af skyldige omkostninger.
 • Anlægskartotek.
 • Beregning og afstemning af moms.
 • Beregning af EU vare- og ydelsesmoms.
 • Momsindberetning og betaling via netbank til Skat.
 • Indberetning af listesystem til Skat.
 • Indberetning til Intrastat.
 • Udarbejdelse af momssandsynliggørelse til revisor.
 • Afstemning til revision. 
 • Udfærdige alle nødvendige papirer. 
 • Håndtere forespørgsler fra revisoren.  

Erfaring med mange systemer og programmer

Vi arbejder mest med regnskabsprogrammet e-conomic og lønsystemet Zenegy og Ritva underviser i begge. Samtidig er hun ekstern hotline vejleder på e-conomic og bidrager med input til videreudviklingen af Zenegy. 

VI har samtidig et godt kendskab til Pleo, NovemberFirst, Azets Invoice, Ibistic, Budget123 og Danløn.

Undervisning, der styrker jeres in-house kompetencer

Vi har solid erfaring med at undervise inden for bl.a. bogholderi, ferieloven, lønadministration samt IT-systemer til bogholderi og lønbehandling. Formålet med undervisningen er at styrke interne bogholderi- og regnskabsfunktioner samt holde medarbejdere up to date om aktuelle emner. Undervisningen kan foregå individuelt i 1:1 sessioner eller i mindre grupper.   

Kontakt Ritva for en snak om, hvordan undervisningen kan tilpasses jeres behov og ønsker. 

Rådgiver- og cyberforsikring

RG Regnskabsservice har en professionel rådgiveransvarsforsikring, der sikrer mod økonomiske tab ved fejlrådgivning fra vores side. Vi har også en Cyberforsikring, der dækker i tilfælde af et hackerangreb. Kontakt os, hvis du vil høre nærmere om forsikringerne.